Mykoła Zinczenko

Микола Зінченко

Transkrypcje nazwiska:

Mykola Zinchenko

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL, chemik

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

10.5.1894

Data śmierci:

3.9.1938

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[brak]

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

ziemny z krzyżem drewnianym

Opis elementów grobu:

Nie zachował się.

Opis otoczenia grobu:

Cmentarz.

Nota biograficzna:

Syn Piotra i Aleksandry. Urodzony w Kijowie. Absolwent Politechniki w Kijowie, inżynier chemik. Dowódca kompanii w Armii Czynnej URL. Pracownik metalurgicznego zakładu „Pokój” oraz huty „Ludwików” w Kielcach. Mieszkał przy ul. Wiosennej 15.

Wedle zapisu w księdze zgonów z 5 września 1938 r. Mykoła Zinczenko zmarł w kieleckim szpitalu św. Aleksandra jako bezrobotny inżynier-chemik w wyniku „zatrucia sublimatem w stanie bardzo silnego rozstroju nerwowego”. Pochowany został 6 września 1938 r. na cmentarzu prawosławnym w Kielcach, przynależącym do parafii prawosławnej św. Mikołaja, przez ks. archim. Ignacego Ozierowa.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Kielcach

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Kielecki

Gmina: Kielce

Miejscowość: Kielce

Adres pocztowy: ul. ks. Piotra Ściegiennego 14

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Grób nie zachował się.

Opis cmentarza:

Nekropolia w obrębie Cmentarza Starego, w sąsiedztwie cmentarza wojskowego oraz komunalnego II.

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 248.

Księga zgonów parafii prawosławnej w Kielcach (kwerendę wykonał ks. mitrat Władysław Tyszuk).