Semen Jadłowśkyj

Семен Ядловський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Grupa społeczna:

działacze społeczni

Miejsce narodzin:

Smerekowiec

Data narodzin:

2.8.1879

Data śmierci:

21.8.1929

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Тут спочивають
Семен Ядловський
⭑2.VIII.1879 — +21.VIII.1929
В память
Його 27-літної народної праці
серед Українців в Злучених
Державах Америки
від
Українського Народного Союзу
і
Української Іміграції.

Климентій Ядловський
батько Семена
⭑5.II.1849 — +3.XII.1923

вічна їм память.

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Tu spoczywają
Semen Jadłowśkyj
⭑2.VIII.1879 — +21.VIII.1929
Na pamiątkę
Jego 27-ltniej narodowej pracy
pośród Ukraińców w Zjednoczonych
od
Ukraińskiego Narodowego Związku
i
Ukraińskiej Imigracji.

Kłymentij Jadłowśkyj
ojciec Semena
⭑5.II.1849 — +3.XII.1923

wieczne im odpoczywanie.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Theodor Gröger

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Granitowy obelisk.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

W 1890 r. wyemigrował do USA. Członek Towarzystwa im. Naumowycza w Nowym Jorku. W latach 1904–1921 sekretarz Ruskiego (a od 1914 Ukraińskiego) Narodowego Związku, wieloletni redaktor naczelny gazety Swoboda. Zastępca przewodniczącego Ukraińskiego Narodowego Komitetu a następnie przewodniczący Ukraińskiej Rady Narodowej w Ameryce.
Zmarł w Mukaczewie.

Dane cmentarza:

Cmentarz w Smerekowcu


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Źródła: