Serhij Kyryczok

Сергій Киричок

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

porucznik armii URL, inż. dróg i mostów

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

25.8.1895

Data śmierci:

17.11.1940

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ПОРУЧНИК АРМІЇ УНР
СЕРГІЙ КИРИЧОК ІНЖИНЕР ШЛЯХІВ І МОСТІВ 1895–1940

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

PORUCZNIK ARMII URL
SERHIJ KYRYCZOK INŻYNIER DRÓG I MOSTÓW 1895–1940

Rok powstania grobu:

1940

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Ukończył Junkierską Szkołę Piechoty w Odessie. Służył w 1. Dywizji Zaporoskiej. Po internowaniu armii ukraińskiej w Polsce przebywał w obozach w Pikulicach pod Przemyślem, Wadowicach, Strzałkowie i Kaliszu. Po opuszczeniu obozu studiował budownictwo lądowe na Politechnice Warszawskiej. Aktywny działacz studenckiej Hromady, w 1925 roku sekretarz jej organów kierowniczych. Był członkiem korporacji Zaporoże.
Po ukończeniu studiów pracował jako inżynier budowy dróg i mostów w Oddziale Drogowym PKP Garbatka k. Radomia. Mieszkał w Warszawie przy ul. Mickiewicza.
W maju 1934 r. występował do Ministra Spraw Wojskowych URL w sprawie poparcia jego starań w uzyskaniu obywatelstwa polskiego. W raporcie podał, że Ministerstwo Komunikacji postawiło warunek wstępny, przed przyjęciem go do pracy – posiadanie tego obywatelstwa. Minister W. Salski napisał: Odpowiadając na raport z dnia 24 maja br. zawiadamiam, że interes naszej państwowości wymaga, aby cała nasza emigracja, a szczególnie wojskowa, zachowała się aż do ponownego rozpoczęcia naszych walk zbrojnych z wrogiem. Dlatego nie w naszym interesie leży, aby nasi oficerowie przechodzili w cudzoziemskie poddaństwo, w związku z którym będą mieli pewne zobowiązania charakteru wojskowego względem swej nowej ojczyzny. Jednakże, gdy przychodzi liczyć się z określonymi warunkami, przyjęcie poddaństwa jest możliwe. Znając te warunki i Pana materialne położenie, nie mam nic przeciwko przyjęciu przez Pana cudzoziemskiego poddaństwa. 24 maja 1934 roku. Podpisał gen. brygady W. Salski”.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 93 – 11 - 11

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002.