Spirydon Hubczak

Спиридон Губчак

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Działacz społeczny

Grupa społeczna:

działacze społeczni

Miejsce narodzin:

miasto Lwów, Zniesienie [місто Львів/Знесіння]

Data narodzin:

5.7.1861

Data śmierci:

1933

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

СПІРИДОН ГУБЧАК
Директор Тов. ”Віра”
*1861. +1933.
Вічна Йому память.

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

SPIRYDON HUBCZAK
Dyrektor Tow. „Wira”
*1861. +1933.
Wieczna Mu pamięć.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Grobowiec - dawniej pomalowany na kolor czerwony (do dziś dobrze widoczny). Tablica inskrypcyjna z kamienia. Zamknięty płytą z żeliwnymi uchwytami oraz umieszczonym na niej płaskorzeźbionym krzyżem ośmiokończastym. Pod pionowym krzyżem łacińskim płaskorzeźba głowy Chrystusa.

Opis otoczenia grobu:

W sąsiedztwie innych.

Nota biograficzna:

Urodził się 05.07.1861 r. we Lwowie, najprawdopodobniej w rodzinie o. Ignacego, proboszcza parafii Zniesienie, i Karoliny (Witrykus). Dyrektor Towarzystwa Wzajemnego Kredytowania „Wira” w Przemyślu.

Dane cmentarza:

Cmentarz Komunalny Główny w Przemyślu

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Przemyski

Gmina: Przemyśl

Miejscowość: Przemyśl

Adres pocztowy: ul. Juliusza Słowackiego, 37-700 Przemyśl

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

18-13-20 http://www.cmentarzeprzemysl.pl/pages/find2.php?nazwisko=Gubczak&imie=&data_ur=&data_zg=&rok_od=&rok_do=&search=Szukaj

Opis cmentarza:

Cmentarz Główny w Przemyślu położony jest na południowym krańcu miasta przy ulicy Słowackiego (dawniej ulica Dobromilska). Teren Cmentarza Głównego zajmuje obecnie 16.5 ha i liczy blisko 30 tys. pochowanych. Początki Cmentarza Głównego poprzedziło istnienie w tym miejscu cmentarza cholerycznego, gdzie grzebano ludzi zmarłych wskutek cholery czy innych chorób zakaźnych. Założenie nekropolii przyjmuje się na rok 1831r. kiedy odnotowano pierwszą epidemię cholery. W 1859r. na cmentarzu wybudowano kaplicę. Na wmurowanej w jej wnętrzu tablicy można przeczytać: \" Ta kaplica zbudowana kosztem Franciszka i Teresy Małkowskich ... .\" Najstarsze nagrobki zachowane do naszych czasów pochodzą z lat sześćdziesiątych XIX wieku nie licząc pomników przeniesionych tutaj ze Starego Cmentarza , z których najstarszy pochodzi z 1806 roku. Wobec potrzeby poszerzenia obszaru cmentarza kilkakrotnie dokonywano zakupu sąsiednich gruntów między innymi w latach 1883, 1894, 1899 i 1911. W roku 1909 ukończono budowę muru cmentarnego oraz założono nowe kwatery i drogi w częściach wcześniej nie zagospodarowanych. W tym czasie cmentarz komunalny służył całej ludności miasta , z wyjątkiem Żydów , którzy zachowali prawo do posiadania własnego cmentarza. Na cmentarzu tym znalazły miejsce spoczynku wielu byłych uczestników powstań narodowych 1831 i 1863 roku. Jeszcze w okresie międzywojennym, było wówczas na cmentarzu 90 grobów kryjących ich szczątki. Do dziś wiele z nich uległo całkowitemu zniszczeniu. Prawdopodonie na tym cmentarzu spoczywają przeniesione z Francji szczątki polskiego generała, uczestnika Powstania Styczniowego - Jarosława Dąbrowskiego. Jednak przeprowadzone w latach 1971-1973 poszukiwania nie przyniosły pozytywnego rezultatu. W 1925 roku Przemyśł zakupił grunt obok cmentarza przeznaczony na dalsze jego poszerzenie , w 1930 roku nabyto 200 świerków dla obsadzenia dróg cmentarnych, a w 1932 zainstalowano oświetlenie elektryczne alei głównej. W okresie II wojny światowej, oprócz mieszkańców miasta chowano tutaj także osoby z terenu ówczesnego ZSRR zmarłych w obozie przejściowym dla ludności wywożonej do Niemiec na roboty przymusowe. Przez pewien czas grzebano tutaj także jeńców włoskich zmarłych w Stalagu nr 327 w Nehrybce. (Źródło: https://cmentarze24.pl/index.php/cmentarze/podkarpackie/item/342-cmentarz-glowny-przemysl).

Źródła:

https://vikna.if.ua/news/category/history/2018/12/08/93155/view

Narodziny: Hubczak Spirydon
FamilySearch, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R9Y-5G?i=79&wc=QV5F-JFB%3A180600901%2C205602101%2C205602601&cc=1910265