Stefan Szmigielski

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Lekarz

Grupa społeczna:

inteligencja

Miejsce narodzin:

Bełełuja

Data narodzin:

19.10.1901.

Data śmierci:

30.8.1978.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś P

dr med. Stefan Szmigielski
* 19 X 1901 +30 VIII 1978

Irena Szmigielska
z domu Mencińska
*22 II 1904 +9 III 1991

Bożena Szmigielska
z domu Kononowicz
*1 IX 1931 +15 VIII 2010

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Poziome płyty z szarego granitu. Pionowa płyta z ciemnego granitu z napisami oraz wyrytym krzyżem łacińskim.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie z kamienia i kostki brukowej.

Nota biograficzna:

Urodzony w Bełełui (pow. śniatyński). Lekarz. Więzień obozu w Jaworznie (28.7.1947-2.6.1948).

Dane cmentarza:

Cmentarz parafialny w Gorlicach

Województwo: Małopolskie

Powiat: Gorlicki

Gmina: Gorlice

Miejscowość: Gorlice

Adres pocztowy: ul. Karwacjanów, 38-300 Gorlice

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Sektor V, ID grobu: 364.

Opis cmentarza:

W roku 1764 cesarz austriacki Józef II swym dekretem nakazał przeniesie­nie cmentarzy ze wzglądów sanitarnych poza obręb miasta i likwidacją cmentarzy przy kościołach. Gorlice miały 2 równocześnie istniejące cmentarze grzebalne. Jeden przy kościele w rynku, drugi poza parkanami przy istniejącym wówczas kościółku św. Mikołaja. Tenże posiadał dookoła własny cmentarz, na któ­rym grzebano zmarłych i własne krypty. Za kościołem Św. Mikołaja istnia­ło pustkowie, były to folwarki, których właścicielem był hr. Łętowski sprzedał to z powodu zadłużenia. W 1783 r. cała połeć gruntów za niegdysiejszym małym cmentarzem nabyła od hr. Łętowskiego rodzina Piekosińskich, od tejże zaś mniejsze real­ności w czasie nieco późniejszym rodziny Moskałów, Górskich i Zabie­rowskich. Gorlicki cmentarz przy obecnym kościele w mieście nie od razu zlikwido­wano, ani prochów zmarłych i nagrobków nie przeniesiono natychmiast na nowe miejsce. Więcej: http://mogily.pl/gorlice

Źródła:

Zdjęcia grobu: Mogily.pl – Cmentarz Parafialny w Gorlicach

Zdjęcie dr. S. Szmigielskiego: E. Misiło, Obóz „Jaworzno”. Zbrodnia nieukarana. Ukraińcy i Polcy w Centralnym Obozie Pracy Jaworzno, Pieniężno 2022, s. 141.