Stepan Hrabowśkyj

Степан Грабовський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz UHA

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Buszkowiczki k. Przemyśla

Data narodzin:

1901

Data śmierci:

24.11.1921

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Тут спочиває:
ГPАБОВСЬКИЙ СТЕПАН
уч. VII кл. укр. Ґімн.
в Перемишли
Бувший ст. стр. укр. Армії
проживши 19 лїт
помер 24/ХІ 1921.
Земла Єму пером

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Tu spoczywa:
Hrabowśkyj Stepan
ucz.[eń] VII kl. ukr.[aińskiego] Gimn.[azjum] w Przemyślu
Były st.[arszy] strz.[elec] ukr.[aińskiej] armii
przeżywszy 19 lat
zmarł 24/XI 1921.
Ziemia Mu puchem

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem z profilowanym cokolikiem, osadzonym na profilowanym cokole i podstawie, ujęte ledwie widoczną betonową opaską z miejscem na nasadzenia (paprocie); na cokole owalne zagłębienie po wydartej fotografii oraz ryta inskrypcja.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Stepan Hrabowśkyj (1901-24.11.1921) — urodzony w Buszkowiczkach k. Przemyśla, uczeń gimnazjum z ukraińskim językiem wykładowym w Przemyślu, starszy strzelec Ukraińskiej Halickiej Armii w latach 1918-1920. Zmarł na tyfus.

Dane cmentarza:

Cmentarz komunalny w Buszkowicach

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Przemyski

Gmina: Żurawica

Miejscowość: Buszkowice

Adres pocztowy: Buszkowice 135, 37-710 Buszkowice


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Działka nr 430/1, obr. 2 (N 49° 48.328'; E 22° 48.592'). Pochówek zlokalizowany w południowej części cmentarza, w pobliżu współczesnej stalowej dzwonnicy, w niewielkiej odległości od pełniącej obecnie funkcję kościoła rzymskokatolickiego murowanej cerkwi greckokatolickiej pw. Opieki (Pokrowy) Bogarodzicy z 1900 r., na wschód od jej prezbiterium.

Opis cmentarza:

Źródła:

Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі. 1895-1995., Упорядник, вступне слово Гнаткевич І., Дрогобич 1995, с. 133.