Wasyl Wachnianyn

Василь Вахнянин

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz UHA

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

1895

Data śmierci:

18.3.1919.

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ГЕРОЯМ СЛАВА
Від товариства
„Любачівщина”

Тут спочивають
Василь Вахнянин –
Батько *1869 +1917 –
і син його підст. У.Г.А.
Василь Вахнянин
*1895 р. що згинув вчасі
визвольних змагань дня 18/3 1919
честь і слава вірному
синові України.

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

CHWAŁA BOHATEROM
od towarzystwa
Lubaczowszczyzna

Tu spoczywają
Wasyl Wachnianyn
Ojciec *1869 +1917 –
i syn jego podof. UHA
Wasyl Wachnianyn
*1895 który zginął w czasie
walk narodowowyzwoleńczych dnia 18/3 1919
Cześć i chwała wiernemu
synowi Ukrainy

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Nagrobek murowany, tynkowany, ze starą płytą żeliwną. Na części poziomej płyty lastrikowe, nowa płyta inskrypcyjna oraz poziomy krzyż.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie z kostki brukowej.

Nota biograficzna:

Podoficer UHA.

Dane cmentarza:

Cmentarz epidemiczny w Lubaczowie

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Lubaczowski

Gmina: Lubaczów

Miejscowość: Lubaczów

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza (k. Szpitala Powiatowego)

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Cmentarz epidemiczny.

Źródła:

T. Róg, Walki polsko-ukraińskie w powiecie cieszanowskim w listopadzie i grudniu 1918 r., „Rocznik Lubaczowski”, T. XX-XXI, Lubaczów 2021, s. 79.

Zdjęcia sprzed remontu: zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zdjęcia po remoncie: A. Mielnik