Wiktor Janowśkyj

Віктор Яновський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

ukraiński działacz wojskowy, Inżynier, st. inspektor w Ministerstwie Kolei URL

Grupa społeczna:

politycy, wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

1886

Data śmierci:

1943

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ВІКТОР ЯНОВСЬКИЙ УЧАСНИК ІІ ЗИМОВОГО ПОХОДУ 1886–1943

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

WIKTOR JANOWSKYJ UCZESTNIK II ZIMOWEGO POCHODU 1886–1943

Rok powstania grobu:

1936

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy z prostokątną podstawą na której znajduje się inskrypcja. Po bokach podstawy prostokątne betonowe słupki na znicze. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Ukończył Instytut Transportu w Petersburgu. W czasie studiów był aktywnym działaczem tamtejszych ukraińskich organizacji. Po studiach pracował w administracji gubernialnej w Kijowie, następnie jako starszy inspektor w Ministerstwie Kolei Ukraińskiej Republiki Ludowej. Internowany w 1920 r., przebywał w Częstochowie. W lutym 1921 r. został członkiem Zarządu Cywilnego Sztabu Powstańczo-Partyzanckiego i brał udział w II Pochodzie Zimowym na Ukrainę. Po powrocie przebywał pewien czas w Kaliszu, następnie na Wołyniu. W 1924 r. został zastępcą prezesa oddziału Ukraińskiego Komitetu Centralnego w Kowlu.
Od 1927 roku pracował w sekretariacie UKC w Warszawie. Na początku 1934 r. objął kierownictwo sekcji kulturalno-oświatowej Zarządu Głównego UKC. Na III zjeździe w tymże roku wybrano go także na członka Rady Towarzystwa UKC. Należał ponadto do warszawskiego oddziału UKC i był jednym z jego kierowników oraz do Klubu Ukraińskiego (w latach trzydziestych wchodził w skład jego zarządu).
W 1927 roku W. Janowski współorganizował Związek Inżynierów i Techników Ukraińców Emigrantów w Polsce, był członkiem zarządu oraz członkiem kolegium redakcyjnego pisma tej organizacji. Należał do Ukraińskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego, a w 1931 r. pełnił funkcję sekretarza jego zarządu. Brał również udział w pracach Seminarium Ekonomicznego Ukraińskiego Instytutu Naukowego. W 1933 r. był pierwszym przewodniczącym komitetu rodzicielskiego Szkoły im. Ł. Ukrainki w Warszawie. Mieszkał przy ul. Marymonckiej 1c m. 38, następnie Poznańskiej 22 m. 8 i Siennej 89.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 93 – 11 - 12

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002;
Lit.: CAW, SAU, I.380.2.243 – Kartoteka emigrantów ukraińskich; CAW, SAU, Sygn. 380.2.389. Реєстр дійсних членів Варшавського Відділу Українського Центрального Комітету;
В. Яновський, За Україну, за її долю… Другий зимовий похід. Листопадовий рейд. Київ 1995, с. 109-131;
О. Колянчук, Увічнення нескорених, Львів 2003, с. 207;
Д. Герчанівський, Вигнати окупанта. Мюнхен 1963, c. 32;
Віктор Яновський, strona w Wikipedii