Wołodymyr Kosonocki

Володимир Косоноцький

Transkrypcje nazwiska:

Volodymyr Kosonotskyi

Zawód / tytuł:

Ksiądz prawosławny, działacz społeczny i religijny

Grupa społeczna:

duchowieństwo, działacze społeczni

Miejsce narodzin:

Dub

Data narodzin:

21.9.1886

Data śmierci:

24.4.1942

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Дорогому
Володимиру
Іпполитовичу
Косоноцькому
заслуженому
від українського
громадянства
і приятелів

урожд. 21.ІХ.1886
помер 24.IV.1942
Мир праху твоєму

Б. П.
Анна Косоноцка
ур. 1894 ум. 1955
Мір праху твоєму

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Drogiemu
Włodzimierzowi
Hipolitowiczowi
Kosonockiemu
zasłużonemu
od ukraińskiej
społeczności
i przyjaciół
Ur. 21.09.1866
zm. 24.04.1942
Pokój twojej duszy

Ś. P.
Anna Kosonocka
Ur. 1894, zm. 1955
Pokój twojej duszy

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta z płaskim krzyżem łacińskim, pionowy obelisk zwieńczony krzyżem bizantyjskim, napisy odnoszące się do ks. W. Kosonockiego wyryte, tablica A. Kosonockiej kamienna, na płycie po obu stronach obelisku dwie donice.

Opis otoczenia grobu:

Ogrodzenie z czterech betonowych słupków połączonych po bokach i z przodu drutem metalowym, w przedniej stronie pomnika odwodnienie z kostki brukowej.

Nota biograficzna:

Duchowny prawosławny, działacz społeczny i religijny. Urodzony w Dubie, pow. tomaszowski. Syn ks. Hipolita Kosonockiego i Antoniny Zawalskiej. Ukończył gimnazjum w Chełmie i prawo na uniwersytecie w Kijowie. W czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej. W latach 1922-1934 kierownik kancelarii Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej. Od 1943 r. w Chełmie. W latach okupacji niemieckiej członek Rady Cerkiewnej. Redaktor organów prasowych diecezji chełmsko-podlaskiej. Zmarł w Chełmie 24.04.1942 r.

Dane cmentarza:

Cmentarz Prawosławny w Chełmie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Chełmski

Gmina: Chełm

Miejscowość: Chełm

Adres pocztowy: Ul. Lwowska

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

C/VI/316

Opis cmentarza:

Cmentarz położony w sąsiedztwie cmentarza rzymskokatolickiego przynależącego do rzymskokatolickiej Parafii Rozesłania św. Apostołów w Chełmie.

Źródła:

Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1886, parafia prawosławna w Dubie, k. 19, nr aktu 38.

Колянчук О. Увічнення нескорених. Українські військові меморіали 20-30-х рр. ХХ ст. у Польщі, Львів 2003, c. 81.

Помер Володимир Косоноцький, „Львівські Вісті”, ч.109, 19 травня 1942 р., с. 3.

https://rozeslanie.pl/cmentarz/ [dostęp 13.09.2021]