Wizytacja ukraińskich mogił w Kaliszu

1-2 października 2021 r. uczestniczy projektu Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce pt. „Żywi w naszej pamięci. Ukraińska wirtualna nekropolia w Polsce” dokonali wizytacji ukraińskich pochówków na terenie Kalisza. Wykonali dokumentację fotograficzną grobów na cmentarzu w Szczypiornie, przy ul. Górnośląskiej (cmentarz prawosławny), ul. Żołnierskiej (część prawosławna i wojenna) oraz przy ul. Harcerskiej (cmentarz ewangelicki). W przedsięwzięciu udział wzięli: prof. Roman Wysocki (członek Rady Projektu), dr Mariusz Sawa (kierownik projektu), Artur Mielnik, Aleksander Steć, Jan Korbabicz, Marta Chudzik i Michał Kertyczak.

Zachęcamy do obejrzenia filmu ukazującego ukraińskie nekropolie Kalisza:

Uczestnicy projektu wzięli również udział w spotkaniu z dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu Panią dr Grażyną Schlender. Spotkanie, mające na celu ustalenie zasad kwerend archiwalnych, odbyło się w ramach badań terenowych na kaliskich cmentarzach, na których spoczywają przedstawiciele ukraińskiej emigracji.

Fot. Archiwum Państwowe w Kaliszu